1. Administratorem danych osobowych jest Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, na podstawie i w granicach udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

 2. Kontakt do Inspektora  Ochrony Danych: dataprotectionoffice@coloplast.com

   

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zgody, zawarte w niniejszej Karcie Pacjenta, udzielone na rzecz Coloplast Sp. z o.o.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w treści udzielonych zgód, w tym do czasu zakończenia realizacji programu, zaprzestania przez Coloplast Sp z o.o. realizacji działalności handlowej, informacyjnej lub marketingowej objętej udzielonymi zgodami lub do czasu cofnięcia zgody/zgód.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Coloplast Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże skorzystanie z tego uprawnienia nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych.

 6. Dodatkowo od 25 maja 2018 r. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego w Polsce za monitorowanie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 7.  

 

 • Informujemy, że:

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do realizowanych przez Coloplast Sp. z o.o. programów edukacyjno-opiekuńczych oraz dostarczania materiałów edukacyjnych mających na celu promocję zdrowia.

 2. W celu skorzystania ze wskazanych powyżej uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Coloplast Sp. z o.o. prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 800 269 579, w siedzibie Coloplast Sp. z o.o. pod adresem: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa lub drogą elektroniczną: centrum.pacjenta@coloplast.com
Zamknij

Free shipping - free sample

Thank you for your order

Receipt

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych