Znaczenie efektywnego ekonomicznie leczenia ran

Coraz wyższe obciążenia finansowe w ramach systemu opieki zdrowotnej, powodują zwiększanie presji kosztowej w różnych obszarach, w tym także w kontekście leczenia ran. Warto pamiętać, że kluczem do efektywnych oszczędności jest nie tyle bezpośredni koszt samego opatrunku, ale całkowity koszt leczenia. Czytaj dalej

Materiały źródłowe

1. J. Posnett et al., The resource impact of wounds on health-care providers in Europe, Journal of Wound Care, Vol 18, No 4, April 2009

Leczenie rany wymaga nie tylko materiałów – na przykład opatrunków – ale też czasu na pielęgnację rany oraz, niekiedy, hospitalizacji. Według badań, 15–20% całkowitego kosztu opieki zdrowotnej związanej z leczeniem ran stanowią materiały opatrunkowe, 30–35% stanowi czas poświęcony pielęgnacji rany, a więcej niż 50% mogą stanowi koszty hospitalizacji (1).

To pokazuje, że przy podejmowaniu decyzji o metodzie leczenia należy brać pod uwagę całkowity koszt leczenia, a nie tylko koszt jednostkowy danego opatrunku.

Produkty firmy Coloplast zapewniają oszczędność poprzez przyspieszenie procesu leczenia ran przy zmniejszonym wykorzystaniu zasobów. Taki sposób działania wpływa pozytywnie na jakość życia pacjentów, zmniejszając jednocześnie koszty ogólne leczenia.

Zamknij

Uzasadnienie oszczędności

Większa chłonność opatrunku wydłuża czas jego noszenia, co z kolei zmniejsza ogólny koszt leczenia rany.

Większa chłonność jest bardzo ważna dla przyspieszenia procesu gojenia ran. Dzięki zwiększonej chłonności produkty Biatain® są w stanie wchłonąć większą ilość wysięku niż inne opatrunki. Umożliwia to wydłużenie czasu noszenia opatrunku (1,2). Czytaj dalej

Materiały źródłowe

1) Nielsen et al. EWMA 2011

2) Thomas S. et al.: Exudate-handling mechanisms of two foam-film dressings, Journal of Wound Care, vol. 17, no 7, July 2008

3) Drug Tariff Prices May 2013

4) Curtis, Unit Cost of Health and Social Care 2011 

Dłuższy czas noszenia powoduje, że każda rana wymaga mniejszej liczby opatrunków. Oznacza to, że zmiany opatrunków pochłaniają mniej czasu poświęconego na pielęgnację rany (1,2). Poniższe wykresy przedstawiają porównanie przykładowego opatrunku Coloplast: Biatain Silicone z dwoma opatrunkami konkurencyjnych producentów. Ponieważ opatrunki Biatain Silicone lepiej wchłaniają wysięk, mogą być noszone dłużej, co zmniejsza liczbę wymaganych zmian opatrunku, wpływając tym samym na ogólny koszt leczenia rany (3,4).

 

wykresy porównujące opatrunki Biatain Silicone z dwoma opatrunkami konkurencyjnych producentów

Zamknij

Szybsze gojenie zmniejsza koszty

Szybsze gojenie oznacza mniej wydatków na niezbędne materiały i opatrunki oraz mniej czasu poświęconego pielęgnacji rany. Czytaj dalej

Materiały źródłowe

1) J Posnett, et al. The resource impact of wounds on health-care providers in Europe. Journal of Wound Care Vol. 18, no. 4, 2009
2) D. Leaper, et al. The Use of Biatain Ag in hard-to-heal Venous Leg Ulcers: Meta-analysis of Randomised Controlled Trials. Artykuł zaakceptowany do druku. 

Koszt leczenia trudno gojących się ran oraz ran zakażonych jest uzależniony od długotrwałej i intensywnej opieki oraz od długotrwałej hospitalizacji i opieki specjalistycznej, w tym zabiegów chirurgicznych (1).

Szybsze gojenie pozwala zaoszczędzić znaczne zasoby, w tym czas poświęcony pielęgnacji ran, liczbę opatrunków, antybiotyków oraz koszt badań diagnostycznych i transferu pacjentów, przy jednoczesnej poprawie jakości ich życia.

Udowodniono, że opatrunek Biatain® Ag zapewnia szybsze gojenie ran (2).

Dowiedz się więcej o Biatain Ag

Zamknij
Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych