Polityka prywatności

1. Informujemy że administratorem Państwa danych osobowych jest Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, (dalej jako „Coloplast”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdą Państwo na stronie internetowej Coloplast pod adresem: www.coloplast.pl.

 

2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych stanowi udzielona zgoda. Przekazane dane będą przetwarzane w celu marketingu produktów Coloplast, w tym poprzez dostarczanie informacji na temat produktów dostosowanych do Pani/Pana indywidualnych potrzeb zawodowych lub zdrowotnych oraz wysyłkę zamówionych próbek produktów przeznaczonych do celów edukacyjnych.

 

3. Dane zawarte w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów i w granicach udzielonych zgód, w tym do czasu zaprzestania przez Coloplast Sp z o.o. realizacji działalności handlowej, informacyjnej lub marketingowej objętej udzielonymi zgodami lub do czasu ich cofnięcia.

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez partnerów świadczących na rzecz Coloplast usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), nie będą natomiast przekazywane do państwa spoza Unii Europejskiej ani organizacji międzynarodowej.

 

5. Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, do ich przenoszenia a także do ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w razie cofnięcia zgody. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Coloplast Sp. z o.o. prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 800 300 300, w siedzibie Coloplast Sp. z o.o. pod adresem: ul. Inflancka 4, Warszawa lub drogą elektroniczną: daneosobowe@coloplast.com  

 

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że działania Coloplast naruszają przepisy RODO.

 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub  wycofanie udzielonych zgód może uniemożliwić Pani/Panu  otrzymanie informacji i materiałów lub dostarczenie przez nas próbek produktów dostosowanych do Pani/Pana potrzeb.

Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych