uśmiechnięta kobieta - ilustarcja misji firmy

Nasza Misja

Naszą misją jest uczynić łatwiejszym życie osób
z potrzebami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej.

 

 

 

"Potrzeby" to najważniejsze słowo w naszej misji.

Odpowiadanie na potrzeby naszych klientów jest tym, co przewodzi działaniom Coloplast.


Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Użytkownicy naszych produktów znajdują się często w szczególnym stanie medycznym, który jest głęboko intymny i osobisty, często związany z bolesnymi przeżyciami i brakiem możliwości oficjalnej wymiany informacji. Nasze produkty i sposób w jaki działamy, ułatwiają życie użytkownikom i ich opiekunom. Nazywamy to intymną opieką zdrowotną.


Bycie blisko z użytkownikami naszego sprzętu, sprawiło, iż było to możliwe. Słuchamy, by lepiej rozumieć potrzeby
i odpowiadamy, aby znaleźć nowe rozwiązania, by razem żyło się lepiej.
Chcemy być jak najbardziej innowacyjni i najszybsi we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań medycznych.

Nasze Wartości

Wartości naszej firmy oraz pracowników definiują sposób w jaki myślimy i działamy.

Bliskość

Im bardziej intymne są dolegliwości, tym ważniejsze jest, aby być blisko dotkniętej nimi osobyoraz tworzyć rozwiązania, które uwzględniają jej szczególne potrzeby. Bliskość wymaga gotowości do słuchania, zdolności do empatii i zobowiązania do działaniazgodnie z tym, czego się uczymy.

Pasja

To jedno z najbardziej satysfakcjonujących uczuć – widzieć, że nasze działanie wprowadziłorealną, pozytywną zmianę
w jakości życia drugiej osoby. Pasja motywuje nas do poszukiwania nowych rozwiązań dla skuteczniejszego działania. Inspiruje nasdo szybkiego wprowadzania najlepszych pomysłów na rynek. Potrzebujemy, pasji aby tworzyćambitne, inspirujące i przyjazne środowisko pracy.

 

Szacunek i odpowiedzialność

Są one podstawą bliskich relacji z klientami. Jesteśmy szczerzy i otwarci we wszystkim, co robimy. Mamy głęboki szacunek do osobistej i intymnej natury dolegliwości, z którymi żyją użytkownicynaszego sprzętu. Naszym obowiązkiem 

i odpowiedzialnością jest znajdowanie nie tylko rozwiązańmedycznych, ale również sposobów na zmniejszenie bolesnych odczuć, likwidowanie barierw przepływie oficjalnych informacji i poczucia odrzucenia, związanych z tym stanem.
Szacunek do każdego i do świata wokół nas, będzie zawsze sukcesem kultury Coloplast.

Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych