uśmiechnięta kobieta - ilustarcja misji firmy

Nasza Misja

Naszą misją jest uczynić łatwiejszym życie osób
z potrzebami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej.

 

 

 

"Potrzeby" to najważniejsze słowo w naszej misji.

Odpowiadanie na potrzeby naszych klientów jest tym, co przewodzi działaniom Coloplast.


Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Użytkownicy naszych produktów znajdują się często w szczególnym stanie medycznym, który jest głęboko intymny i osobisty, często związany z bolesnymi przeżyciami i brakiem możliwości oficjalnej wymiany informacji. Nasze produkty i sposób w jaki działamy, ułatwiają życie użytkownikom i ich opiekunom. Nazywamy to intymną opieką zdrowotną.


Bycie blisko z użytkownikami naszego sprzętu, sprawiło, iż było to możliwe. Słuchamy, by lepiej rozumieć potrzeby
i odpowiadamy, aby znaleźć nowe rozwiązania, by razem żyło się lepiej.
Chcemy być jak najbardziej innowacyjni i najszybsi we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań medycznych.

Nasze Wartości

Wartości naszej firmy oraz pracowników definiują sposób w jaki myślimy i działamy.

Bliskość

Im bardziej intymne są dolegliwości, tym ważniejsze jest, aby być blisko dotkniętej nimi osoby oraz tworzyć rozwiązania, które uwzględniają jej szczególne potrzeby. Bliskość wymaga gotowości do słuchania, zdolności do empatii i zobowiązania do działania zgodnie z tym, czego się uczymy.

Pasja

To jedno z najbardziej satysfakcjonujących uczuć – widzieć, że nasze działanie wprowadziło realną, pozytywną zmianę
w jakości życia drugiej osoby. Pasja motywuje nas do poszukiwania nowych rozwiązań dla skuteczniejszego działania. Inspiruje nas do szybkiego wprowadzania najlepszych pomysłów na rynek. Potrzebujemy, pasji aby tworzyć ambitne, inspirujące i przyjazne środowisko pracy.

 

Szacunek i odpowiedzialność

Są one podstawą bliskich relacji z klientami. Jesteśmy szczerzy i otwarci we wszystkim, co robimy. Mamy głęboki szacunek do osobistej i intymnej natury dolegliwości, z którymi żyją użytkownicy naszego sprzętu. Naszym obowiązkiem 

i odpowiedzialnością jest znajdowanie nie tylko rozwiązań medycznych, ale również sposobów na zmniejszenie bolesnych odczuć, likwidowanie barier w przepływie oficjalnych informacji i poczucia odrzucenia, związanych z tym stanem.
Szacunek do każdego i do świata wokół nas, będzie zawsze sukcesem kultury Coloplast.

Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych