Plan Połączenia Coloplast sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z Atos Medical Poland sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej).

Coloplast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Atos Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, ogłaszają, że w dniu 28 lutego 2023 roku został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia Coloplast sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z Atos Medical Poland sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeks spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

 

Uzgodniony i przyjęty plan połączenia znajduje się tutaj:

 

Plan połączenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 6a

Załącznik 7

Załącznik 7a 

Merger plan of Coloplast sp. z o.o. (as the acquiring company) with Atos Medical Poland sp. z o.o. (as the acquired company).

Coloplast sp. z o.o. with its registered office in Warsaw and Atos Medical Poland sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, acting on the basis of Article 500 § 21 of the Commercial Companies Code announce that on 28 February 2023 the merger plan of Coloplast sp. z o.o. (as the acquiring company) with Atos Medical Poland sp. z o.o. (as the acquired company) was agreed and adopted by the Management Boards of merging companies. The merger shall take place pursuant to Article 492 § 1 Item 1 of the Commercial Companies Code by transfer of all of the assets of the acquired company to the acquiring company (merger by acquisition).

 

Agreed and adopted merger plan is available here:

 

Merger plan

Attachment 1

Attachment 2

Attachment 3

Attachment 4

Attachment 5

Attachment 6

Attachment 6a

Attachment 7

Attachment 7a 

Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych