Czynimy życie łatwiejszym

Coloplast opracowuje produkty i usługi, które ułatwiają życie osobom z bardzo osobistymi i intymnymi dolegliwościami.

Nasza działalność obejmuje opiekę stomijną i urologiczną
oraz leczenie ran i pielęgnację skóry.

Działamy na całym świecie.

Dowiedz się więcej o naszych produktach.

Misja firmy - zdjęcie pracownika

Misja

Uczynić życie łatwiejszym dla ludzi
z potrzebami z zakresu intymnej
opieki zdrowotnej
Więcej
Zamknij

Misja

„Potrzeby” to najważniejsze słowo w naszej misji. Odpowiadanie na potrzeby naszych klientów jest tym, co prowadzi Coloplast.

Użytkownicy naszych produktów znajdują się w szczególnym stanie medycznym, który jest głęboko osobisty i intymny, często związany z bolesnymi przeżyciami i brakiem możliwości oficjalnej wymiany informacji.

Nasze produkty i sposób w jaki działamy, ułatwiają życie użytkownikom i ich opiekunom. Czynienie życia łatwiejszym nie jest tylko oczywistą korzyścią dla odbiorców. Jest to również szczery, realny i ważny dla nas cel - obietnica, której możemy dotrzymać.

Zamknij
rozmowa z pacjentem

Wizja

Słuchać i reagować tworząc światowy standard w kontakcie z użytkownikami wyrobów medycznych. Więcej
Zamknij

Wizja

Jest określana przez nasze ambicje i silne poczucie celu. Unikalna pasja słuchania naszych klientów jest tym, co odróżnia Coloplast. Tylko poprzez słuchanie możemy zrozumieć świat naszych klientów i odpowiedzieć na potrzeby, tworząc odpowiednie produkty.

W praktyce oznacza to, że:

• Działamy w szczególności w środowisku medycznym cechującym się głęboko osobistym i intymnym charakterem. Nasza umiejętność słuchania i odpowiadania jest wysoko ceniona.

• Jesteśmy znani z naszej pasji do zrozumienia potrzeb naszych klientów. Każdy z nas i wszyscy razem przyczyniamy się do tej opinii.

• Jesteśmy przykładem dla innowacyjności skierowanej na klienta oraz wymiany wiedzy. Zawsze odpowiadamy szybką reakcją na nowopoznane potrzeby.

• Pielęgnujemy styl przywództwa oraz kulturę, w której zachęcamy do myślenia w nowy sposób, gdzie otwartość prowadzi do realizacji wspólnych ambicji.

Słuchanie i odpowiadanie jest formułą na dalszy sukces.

Zamknij
Starsze małżeństwo - inspiracja i wartości firmy

Wartości

Wartości korporacyjne definiują sposób, w jaki myślimy i działamy, zarówno jako jednostki, jak i firma. Więcej
Zamknij

Wartości

Wartości, które odzwierciedlają nasz cel oraz osobowość:

Bliskość… by zrozumieć

Pasja… by być lepszym od innych

Szacunek i odpowiedzialność… by być z nimi w zgodzie…

Wierzymy, że droga do sukcesu jest krótsza, jeśli odczuwamy podczas niej radość.

Zamknij
Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych