Czyste cewnikowanie przerywane

Standard postępowania w neurogennej dysfunkcji dolnych dróg moczowych.

Międzynarodowe i krajowe wytyczne rekomendują czyste cewnikowanie przerywane jako standard postępowania w leczeniu pacjentów z zaburzeniami w oddawaniu moczu, zwłaszcza takimi które są związane z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych.

W porównaniu z innymi metodami opróżniania pęcherza moczowego,czyste cewnikowanie przerywane zapewnia udokumentowane taki korzyści jak: zmniejszenie ryzyka zakażenia dróg moczowych, powikłań i dolegliwości ze strony górnych dróg moczowych, a dodatkowo może przyczynić się ono do poprawy jakości życia. 

SpeediCath® wyznacza standard

Badania dowodzą, że jego stosowanie znacząco minimalizuje ryzyko zakażenia układu moczowego w porównaniu z cewnikami niepowlekanymii z innymi cewnikami hydrofilowymi.(7,8)

SpeediCath posiada unikalną opatentowaną hydrofilową powłokę, która powoduje, że jego powierzchnia jest bardzo gładka i zapewnia wygodne wprowadzenie oraz łagodne usunięcie cewnika z pęcherza, wymagające niewielkiej siły tarcia. (9)

Polerowane oczka tworzą gładką powierzchnię, która minimalizuje ryzyko uszkodzenia cewki moczowej. (9)

Nie zawiera PVC i ftalanów, dzięki czemu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

SpeediCath® wyznacza standard cewników hydrofilowych od ponad 15 lat.

Proces projektowania cewników SpeediCath uwzględnia potrzeby użytkowników oraz łatwość ich stosowania wymaganą przez osoby cewnikujące się.

Cewniki SpeediCath są pokryte unikalną powłoką hydrofilową, która składa się z trzech mocno złączonych elementów, zaprojektowanych tak, aby chronić cewkę moczową na trzy sposoby:

Wypełnij formularz i pobierz darmowe materiały dla Ciebie i Twoich pacjentów.

Odznacz zgodę na kontakt z Przedstawicielem medycznym Coloplast jesli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami o cewnikowaniu hydrofilowym i SpeediCath.

Specjalizacja
 
 

 
 

Informujemy że administratorem Państwa danych osobowych jest Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, Warszawa (dalej jako „Coloplast”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdą Państwo na stronie internetowej Coloplast pod adresem: www.coloplast.pl.

Dowiedz się więcej

Piśmiennictwo

1. S. Vahr, H. Cobussen-Boekhorst, J. Eikenboom, V. Geng, S. Holroyd, M. Lester, I. Pearce, C. Vandewinkel. Oparte nadowodach wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w urologicznej opiece zdrowotnej. Europejskie StowarzyszeniePielęgniarek Urologicznych (EAUN) 2013.

2. J. Pannek (przewodniczący), M. Stöhrer (wiceprzewodniczący), B. Blok, D. Castro-Diaz, G. Del Popolo, G. Kramer, P.Radziszewski, A. Reitz, J-J. Wyndaele EAU Wytyczne dotyczące postępowania w neurogennej dysfunkcji dolnych drógmoczowych. Uroweb 2013.

3. De Ridder MK i wsp.: Cewnikowanie przerywane cewnikami z powłoką hydrofilową (SpeediCath) zmniejsza ryzyko zakażeniadróg moczowych u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego: prospektywne, randomizowane, równoległe badanieporównawcze. Eur Urol 2005 tom. 48 (6), ul. 991-995.

4. Cardenas i wsp.: Cewnikowanie przerywane cewnikiem z powłoką hydrofilową opóźnia wystąpienie zakażenia dróg moczowych u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rdzenia kręgowego: prospektywne, randomizowane, równoległe,wieloośrodkowe badanie. PMR 2011; 3: str. 408-417.

5. Stensballe J. i in. Cewniki z powłoką hydrofilową do cewnikowania przerywanego zmniejszają mikrourazy cewki moczowej:prospektywne, randomizowane, zaślepione badanie krzyżowe trzech różnych typów cewników. European Urology 2005,tom. 48 (6) str. 978-983.

6. Pascoe G, Clovis S. Ocena dwóch cewników powlekanych w procesie samocewnikowania przerywanego. Br J Nurs 2001;10:325 -329.

7. Chai i in.: Wskaźnik przestrzegania zaleceń a występowanie powikłań w procesie czystegocewnikowania przerywanego u pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Paraplegia.1995;33(3):161-163.

8. Turi i wsp.: Występowanie powikłań u pacjentów stosujących czyste przerywanesamocewnikowanie (CISC) w porównaniu z cewnikiem założonym na stałe. J Pak Med doc.2006; 56 (9): 401-404.

9. Weld i wsp.: Wpływ sposobu opróżniania pęcherza moczowego na powikłania urologiczneu pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. J Urol 2000:163;768-772.

Podmiot prowadzący reklamę: Coloplast sp. z o.o.
Nazwa producenta: Coloplast A/S
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych